Pă­lă­ria Preșe­din­te­lui

Femeia - - 30 DE ZILE -

de Antoi­ne Lau­rain, Hu­ma­ni­tas

Es­te un ro­man se­du­că­tor, plin de umor, des­pre o pă­lă­rie, mai bi­ne zis des­pre că­lă­to­ria ei. Dar nu es­te o pă­lă­rie oa­re­ca­re, ci a fos­tu­lui preșe­din­te al Fra­nței, Fra­nçois Mit­ter­rand, ca­re o ui­tă într-un res­tau­rant. Pă­lă­ria ajun­ge de la o per­soa­nă la alta și, ca o ti­chie fer­me­ca­tă, schim­bă viața ce­lor ca­re o poar­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.