3 ani de frumusețe

Preț: 172 lei

Femeia - - NOUTĂțI -

Bob­bi Brown a săr­bă­to­rit 3 ani în Ro­mânia și cu ace­as­tă oca­zie a lan­sat o no­uă co­le­cție de ru­juri: Ho­u­se of Lu­xe. Co­le­cția cu­prin­de ru­jul Lu­xe Mat­te și lu­ci­ul de bu­ze Lu­xe Li­qu­id în do­uă noi for­mu­le ca­re ofe­ră o pig­men­ta­re pu­ter­ni­că, fi­ind to­to­da­tă ușor de pur­tat. For­mu­la es­te com­ple­ta­tă de li­chi­dul ca­re se to­pește pe bu­ze de înda­tă ce es­te apli­cat cu pen­su­la, ofe­rind o pur­ta­re de lun­gă du­ra­tă, de până la 12 ore.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.