Păr plin de viață

Femeia - - NOUTĂțI -

Oda­tă cu înain­ta­rea în vârstă, es­tro­ge­nul sca­de, fe­mei­le con­frun­tându-se ade­sea cu pi­er­de­rea pă­ru­lui. Pro­du­se­le Plan­tur 39 co­nțin Phy­to-Caf­fei­ne, un com­plex de sub­sta­nțe ac­ti­ve ca­re pro­te­je­a­ză ră­dă­ci­na fi­re­lor de păr în fața efec­te­lor epu­i­zan­te ale hor­mo­ni­lor mas­cu­lini. Prețuri: 36 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.