Eli­xir din vie

Femeia - - NOUTĂțI -

Acum poți pro­gra­ma pi­e­lea să se re­ge­ne­re­ze pe tim­pul no­pții. Inspi­ra­tă de pod­go­ri­i­le din San­to­rini și de ști­i­nța epi­ge­ne­ti­cii, no­ua ga­mă WINE ELI­XIR, cu po­li­fe­no­li din viță-de-vie din San­to­rini re­ac­ti­ve­a­ză ti­ne­rețea te­nu­lui și ofe­ră re­zul­ta­te vi­zi­bi­le asu­pra ri­du­ri­lor, fer­mi­tății pi­e­lii și con­tu­ru­lui feței. Cu până la 100% in­gre­di­en­te na­tu­ra­le și fă­ră si­li­con, cre­me­le și se­rul au o aro­mă plă­cu­tă, ca­re acți­o­nea­ză ca un eli­xir pen­tru o stare de bine.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.