Stil și co­mo­di­ta­te

Femeia - - PROMO -

To­cul nu tre­bu­ie să fie un chin. Ale­ge o pe­re­che de ghe­te cu toc gros, ele­gant și co­mod în ace­lași timp, o ge­an­tă încă­pă­toa­re, dar din­tr-o pi­e­le fi­nă și as­pec­tul tău nu va avea de su­fe­rit, in­di­fe­rent cât de mult sca­de mer­cu­rul în ter­mo­me­tre. Pen­tru el, o pe­re­che de ghe­te stil Oxford va fi ale­ge­rea ide­a­lă pen­tru pan­ta­loni cla­sici sau je­a­nși.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.