Pen­tru toa­te gus­tu­ri­le

Femeia - - NOUTĂțI -

Se­zo­nul re­ce de­bu­te­a­ză la Ben­venu­ti cu ce­le mai sti­la­te ar­ti­co­le de încă­lță­min­te și ma­ro­chi­nă­rie. Poți să ale­gi de la ciz­me înal­te până la ar­ti­co­le de in­spi­rație spor­ti­vă, de la ele­men­te stră­lu­ci­toa­re, pi­e­tre, bi­ju­te­rii până la in­se­rții de bla­nă sau tex­til, de la sti­let­to din pi­e­le întoar­să sau sa­tin până la bo­canci și ghe­te cu tăl­pi re­li­e­fa­te și ac­ce­so­rii me­ta­li­ce, ast­fel încât să-ți pui per­fect în va­loa­re ți­nu­te­le ce­le mai di­ver­se. Poți co­man­da și pe www.ben­venu­ti.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.