Du­pă 20 de ani

Femeia - - NOUTĂțI -

Me­li Me­lo ani­ver­se­a­ză 20 de ani de la înfi­i­nța­rea bran­du­lui și des­chi­de­rea pri­mu­lui ma­ga­zin în Ro­mânia, oca­zie cu ca­re s-au lan­sat și noi­le co­le­cții toam­nă-iar­nă Fem­me Actuel­le și Me­li Me­lo De­co. Pas­te­lu­ri­le, nua­nțe­le de roz pră­fu­it și viși­niu, aso­cia­te cu to­nuri și tex­turi gri mo­la­ti­ce, de fe­tru, lână sau cașmir sunt doar câte­va mărci ale fe­mi­ni­tății pro­pu­se de co­le­cția Fem­me Actuel­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.