Un look fresh

Femeia - - NOUTĂțI -

Le­vi’s a anu­nțat co­la­bo­ra­rea cu Jus­tin Tim­ber­la­ke. Împreu­nă, lan­se­a­ză co­le­cția „Fresh Le­a­ves“, o rein­ter­pre­ta­re a pi­e­se­lor cla­si­ce Le­vi’s, in­spi­ra­te din pa­si­u­nea lui Jus­tin pen­tru mu­zi­că. Co­le­cția Le­vi’s x Jus­tin Tim­ber­la­ke Fresh Le­a­ves es­te dis­po­ni­bi­lă în ma­ga­zi­ne­le Le­vi’s din ța­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.