Con­fort pe to­curi

Femeia - - NOUTĂțI -

No­ua co­lec­ţie ECCO SHAPE in­clu­de in­ter­pre­tări ale încăl­ţă­min­tei de lux și ofe­ră un spec­ta­col per­fect in­spi­rat din na­tu­ră. Ciz­me­le ECCO SHAPE 35 BLOCK au mo­de­le fe­mi­ni­ne, re­a­li­za­te din pi­e­le somp­tu­oa­să și ofe­ră un con­fort ino­va­tor. Co­lec­ţia ECCO SHAPE tran­sfor­mă încă­lță­ri­le cu toc în ce­le mai con­for­ta­bi­le mo­de­le de pe pia­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.