Plat­for­me­le sunt la modă

Femeia - - NOUTĂțI -

No­ua co­le­cție Dei­chmann ne pro­pu­ne nu­me­roa­se sti­luri, de la spor­ty la re­tro, de la ele­gant la sti­lul mas­cu­lin, de la cel su­per­se­xy la cel le­jer, re­la­xat. Pan­to­fii cu toc gros și plat­for­mă sunt ex­ce­si­vi și su­per­glam, însă în ace­lași timp co­mo­zi. Ale­ge ver­si­u­nea din ca­ti­fea sau pi­e­le întoar­să pen­tru un look de su­per­star. Vi­zi­te­a­ză și ma­ga­zi­nul on­li­ne www.dei­chmann.com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.