La vi­ta e bel­la

Femeia - - NOUTĂțI -

Es­te su­fi­ci­ent să pășești în uni­ver­sul STEFANEL și să-ți dai se­a­ma că viața e fru­moa­să, mai ales cu no­ua co­le­cție ca­re spu­ne o po­ves­te des­pre au­ten­ti­ci­ta­te – o po­ves­te ve­che de 60 de ani în noi co­duri sti­lis­ti­ce. Fi­e­ca­re pi­e­să evo­că un far­mec con­tem­po­ran și atem­po­ral to­to­da­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.