Di­nții zi­mțați se pot po­li­za, fi­ni­sa pen­tru a de­ve­ni es­te­tici ori am ne­voie de fațe­te? (Car­men, Ba­cău)

Femeia - - STARE DE BINE -

De­pin­de de cât de mult es­te afec­tat sma­lțul, în ce mă­su­ră se poa­te obți­ne un re­zul­tat es­te­tic doar ne­te­zind mu­chi­i­le as­cuți­te. În ur­ma unui con­trol, me­di­cul den­tist va pu­tea să ia o de­ci­zie în acest sens.

Nu întot­de­au­na o ca­rie doa­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.