Tes­te Barza

Femeia - - PROMO -

Test de sar­ci­nă cu de­ter­mi­na­rea săp­tă­mânii

Poți afla ra­pid în ce săp­tă­mână de sar­ci­nă ești. Acu­ra­tețe: 99%

Amni­o­test

Es­te un au­to­test pen­tru de­tec­ta­rea scur­ge­ri­lor de li­chid am­ni­o­tic. Sen­si­bi­lia­te: 97,06%

Tes­te de ovu­lație + 1 test de sar­ci­nă

Afli în câte­va mi­nu­te da­că ești în pe­ri­oa­da ovu­lați­ei sau nu.

5 tes­te cu acu­ra­tețe 99%

Test de fer­ti­li­ta­te 2 + 1

Co­nți­ne do­uă tes­te pen­tru fer­ti­li­ta­te fe­mi­ni­nă și unu pen­tru fer­ti­li­ta­te mas­cu­li­nă

Test de sar­ci­nă ul­tra­sen­si­bil

Afli cu cinci zi­le mai de­vre­me de­cât cu ori­ce alt test da­că ești însăr­ci­na­tă. Acu­ra­tețe 99%

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.