Alți fac­tori ca­re pot afec­ta ti­roi­da:

Femeia - - STARE DE BINE -

aler­gi­i­le ali­men­ta­re – din pă­ca­te, nu sunt diag­nos­ti­ca­te de ce­le mai mul­te ori; ca­re­nțe de iod, zinc, se­le­niu, aci­zi grași ome­ga 3. Ca ur­ma­re, în ca­zul fun­cți­o­nă­rii ei de­fi­ci­ta­re, fo­lo­sește su­pli­men­te cu vi­ta­mi­ne­le A și D, se­le­niu, zinc și ulei de pește. Exer­ciți­i­le fi­zi­ce sunt la fel de im­por­tan­te pre­cum ali­men­tația pen­tru me­nți­ne­rea să­nă­tații ti­roi­dei.

Mișca­rea fa­ce bine la ori­ce vârstă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.