Fe­ri­ci­rea stă în joa­că

Femeia - - 30 DE ZILE -

Joa­ca pen­tru pă­ri­nți și co­pii înse­am­nă fe­ri­ci­re – de­mon­stre­a­ză cel mai re­cent stu­diu re­a­li­zat de Gru­pul LEGO® pe un nu­măr de cca 13.000 de pă­ri­nți și co­pii din no­uă țări din ju­rul lu­mii. Cer­ce­ta­rea dez­vă­lu­ie o le­gă­tu­ră pu­ter­ni­că între ore­le de joa­că pe­tre­cu­te împreu­nă și fe­ri­ci­rea fa­mi­li­i­lor, no­uă din ze­ce fa­mi­lii (88%) ca­re se joa­că timp de cinci ore pe săp­tă­mână sau mai mult afir­mând că sunt fe­ri­ci­te. Dar mai bine de o trei­me din ele (38%) re­cu­nosc că le es­te greu să pri­o­ri­ti­ze­ze joa­ca din cau­za pro­gra­me­lor zil­ni­ce aglo­me­ra­te, atât ale pă­ri­nți­lor, cât și ale co­pi­i­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.