O fe­meie so­me­li­er

Femeia - - 30 DE ZILE -

Ale­xan­dri­on Gro­up și Aso­ciația So­me­li­e­ri­lor din Ro­mânia (ASR), or­ga­ni­za­to­rii ce­lei de-a 15-a ediții a Tro­feu­lui So­me­le­ri­ei, cea mai im­por­tan­tă com­pe­tiție din in­dus­tria vi­nu­lui, au de­sem­nat-o pe Iu­lia Sca­vo cel mai bun so­me­li­er din Ro­mânia. Ce tre­bu­ie să știe un so­me­li­er? Să ana­li­ze­ze me­ni­ul, să re­cu­noas­că un vin prin de­gus­ta­re, să-l de­can­te­ze și să-l ser­ve­as­că și să ofe­re in­for­mații des­pre li­coa­rea vie cli­e­nți­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.