Straie ro­mânești

Femeia - - 30 DE ZILE -

În prag de săr­bă­toa­re nați­o­na­lă, AB­SO­LUT lan­se­a­ză AB­SO­LUT RO­MÂNIA, o ediție li­mi­ta­tă ce îmbra­că sti­cla în pri­mul de­sign cre­at în Ro­mânia, și con­ti­nuă să su­sți­nă ar­tiștii lo­ca­li cu po­te­nțial. 5% din vânză­ri­le ediți­ei li­mi­ta­te vor fi di­re­cți­o­na­te că­tre 5 bur­se de­di­ca­te ar­tiști­lor de pe plat­for­ma 100Abso­lu­tar­tis­ts.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.