Pi­si­ci­le răz­boi­ni­ce

edi­tu­ra Ga­la­xia Co­pi­i­lor

Femeia - - 30 DE ZILE -

Trei pi­sici țin în la­be pu­te­rea ste­le­lor. Po­ves­tea înce­pe oda­tă ce ies la ive­a­lă ta­len­te­le și pu­te­ri­le lor ne­o­bișnu­i­te. Au cei trei uce­nici pu­te­rea de a aju­ta cla­nu­ri­le să su­pra­vi­ețu­ias­că?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.