Hun­ter Kil­ler

Femeia - - 30 DE ZILE -

Un sub­ma­rin ame­ri­can dis­pă­rut, unul ru­sesc ava­riat. Că­pi­ta­nul de sub­ma­rin Joe Glass (Ge­rard Bu­tler) pri­mește mi­si­u­nea să va­dă ce se întâmplă. Oda­tă aju­nși la fața lo­cu­lui, gă­sesc câți­va su­pra­vi­ețu­i­tori ruși și des­co­pe­ră că au pi­cat într-o lo­vi­tu­ră ca­re ris­că de­cla­nșa­rea ce­lui de-al Trei­lea Răz­boi Mon­dial. So­luția es­te sal­va­rea preșe­din­te­lui rus ares­tat Gen: acți­u­ne de pu­ciști.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.