Spăr­gă­to­rul de nuci și ce­le pa­tru tă­râmuri

Femeia - - 30 DE ZILE -

Tot ce vrea Cla­ra (Mac­ken­zie Foy) e o cheie – o cheie cum nu mai exis­tă o alta, o cheie ca­re poa­te des­chi­de cu­fă­rul ce adă­pos­tește un dar ex­trem de preți­os de la ma­ma ei, ple­ca­tă din­tre cei vii.

Un fir de aur ca­re îi e pus în față la pe­tre­ce­rea de Cră­ci­un a nașu­lui ei, Dros­sel­meyer (Mor­gan Fre­e­man), o con­du­ce la cheia mult do­ri­tă. Fa­ta dis­pa­re apoi într-o ci­u­da­tă și mis­te­ri­oa­să lu­me pa­ra­le­lă.

Aco­lo, Cla­ra întâlnește un sol­dat pe nu­me Phil­lip (Jay­den Fo­wo­ra-Kni­ght), o ce­a­tă de șo­ri­cei și, de ase­me­nea, pe re­ge­nții ca­re con­duc trei tă­râmuri: Ți­nu­tul Ful­gi­lor de Ză­pa­dă, Ți­nu­tul Flo­ri­lor și Ți­nu­tul Dul­ci­u­ri­lor.

Cla­ra și Phil­lip tre­bu­ie însă să răz­be­as­că mai de­par­te, în sum­brul tă­râm con­dus de ti­ra­ni­ca Mot­her Gin­ger (He­len Mir­ren), pen­tru a re­cu­pe­ra cheia și a rein­sta­la ar­mo­nia în lu­me.

Fil­mul „The Nut­crac­ker and The Fo­ur Re­al­ms/Spăr­gă­to­rul de nuci și ce­le pa­tru tă­râmuri“es­te dis­tri­bu­it de Fo­rum Film Ro­mânia și va avea pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe pe 30 noi­em­brie 2018, în for­mat 3D

(sub­ti­trat și du­blat).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.