Cel mai per­for­mant te­le­fon

Femeia - - 30 DE ZILE -

HUAWEI Ma­te 20 Pro, cel mai pu­ter­nic smar­tpho­ne cre­at vre­o­da­tă de Huawei, a fost lan­sat ofi­cial pe piața din Ro­mânia. Prin­tre do­tări, te­le­fo­nul se lau­dă cu cel mai per­for­mant pro­ce­sor cu in­te­li­ge­nță ar­ti­fi­cia­lă de până acum – Ki­rin 980, un nou sis­tem de ca­me­re Lei­ca cu len­ti­lă ultra-wi­de, cea mai ra­pi­dă so­luție de încăr­ca­re wi­re­less din in­dus­trie, dar și încăr­ca­rea wi­re­less in­ver­să.

Ro­mânii pre­fe­ră să fa­că fas­hi­on shop­ping la 10 se­a­ra și co­man­dă cel mai des de pe un dis­po­zi­tiv mo­bil, spu­ne un stu­diu Fas­hi­on Days.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.