No­bles­se Pa­la­ce Christ­mas Fair 2018: o încânta­re!

Aro­me is­pi­ti­toa­re, stră­lu­ci­re fes­ti­vă, toa­te su­ne­te­le mi­nu­na­te ale se­zo­nu­lui și un os­păț de­li­ci­os! No­bles­se Pa­la­ce Christ­mas Fair se adre­se­a­ză tu­tu­ror si­mțu­ri­le ta­le!

Femeia - - 30 DE ZILE -

Stan­du­ri­le fru­mos aran­ja­te ofe­ră ca­do­uri in­spi­ra­te și ori­gi­na­le pen­tru cei dra­gi, de­co­rați­uni, mic mo­bi­li­er, pro­du­se han­dma­de, pi­e­se ves­ti­men­ta­re, bi­ju­te­rii, par­fu­muri, pro­du­se de be­au­ty, bău­turi, pro­du­se tra­diți­o­na­le și de­li­ca­te­se. To­tul, pe un fond mu­zi­cal fes­tiv asi­gu­rat de co­ruri. Cu o întin­de­re ce cu­prin­de întreg pa­la­tul, No­bles­se Pa­la­ce Christ­mas Fair săr­bă­to­rește obi­cei­uri și tra­diții de iar­nă în încântă­toa­rea clă­di­re is­to­ri­că din cen­trul Bu­cu­rești­u­lui. Ma­gia înce­pe pe 6 de­cem­brie la No­bles­se-Li­fes­ty­le Pa­la­ce, Stra­da Sfi­nți­lor nr. 7, zo­na Uni­ver­si­ta­te. Fii par­te din po­ves­te! Pro­gram No­bles­se Pa­la­ce Christ­mas Fair 2018 (6-8 de­cem­brie): 6 de­cem­brie: 17.00 - 23.00 7 de­cem­brie: 17.00 - 23.00 8 de­cem­brie: 12.00 - 20.00

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.