Ma­ni­chi­u­ra re­zis­tă 14 zi­le

Femeia - - NOUTĂțI -

CND ne sur­prin­de cu o ino­vație: Shel­lac Lu­xe. Es­te un gel-po­lish în doar doi pași, ce con­fe­ră stră­lu­ci­re Hi­gh Gloss, apli­ca­re de ze­ce ori mai ra­pi­dă și înde­păr­ta­re în doar 60 de se­cun­de, fă­ră să afec­te­ze un­ghia! Acum, poți ex­pe­ri­men­ta cea mai lu­xoa­să teh­ni­că pen­tru un­ghii per­fec­te și cu­loa­re cu scli­piri de dia­mant, ce re­zis­tă 14 zi­le și chiar mai mult. Se apli­că nu­mai în sa­loa­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.