Fas­ci­nația aro­me­lor

Femeia - - NOUTĂțI -

În Bă­neasa Shop­ping Cen­ter s-a des­chis ma­ga­zi­nul Obsen­tum, un spațiu sen­zo­rial ca­re-ți ofe­ră o ex­pe­ri­e­nță de lux. Aici gă­sești ce­le mai in­fluen­te nu­me din par­fu­me­ria de nișă din Eu­ro­pa, prin­tre ca­re Tom Ford, Ki­lian, JUL ET MAD Pa­ris, V Can­to, Ate­li­er De Ors, Amo­ua­ge, Ra­mon Mo­ne­gal, Jo Ma­lo­ne Lon­don sau Ka­jal. Toa­te sunt par­fu­muri de­o­se­bi­te ca­re te poar­tă într-o fas­ci­nan­tă lu­me a aro­me­lor prin­tr-o spi­ra­lă a si­mțu­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.