Tri­co­ta­je

Femeia - - MODĂ -

Tri­co­ta­je­le ră­mân me­reu în pre­fe­ri­nțe­le de­sig­ne­ri­lor, deci avem o mul­ti­tu­di­ne de po­si­bi­li­tăți. Fie că vor­bim des­pre o at­mos­fe­ră co­zy, în fa­mi­lie sau des­pre o noap­te fes­ti­vă, o cu­loa­re pu­ter­ni­că ale­a­să pen­tru tri­co­taj scoa­te din ano­ni­mat ori­ce ți­nu­tă. Vor­bim de lână, vor­bim de pu­fos, vor­bim de ac­cen­te ar­gin­tii ele­gan­te.

Cer­cei H&M, 39,90 lei Pu­lo­ver Re­ser­ved, 159,99 lei Pan­ta­loni Nis­sa, 289 lei Clut­ch Me­li Me­lo, 134,99 lei Inel Me­li Me­lo, 109,99 lei San­da­le Mu­set­te, 449 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.