No­te ele­gan­te & ro­man­ti­ce

Femeia - - MODĂ -

De­ta­li­i­le fac di­fe­re­nța! Op­te­a­ză pen­tru un pan­ta­lon cu un vo­lum de­o­se­bit și o cu­loa­re pu­ter­ni­că, un sa­cou cla­sic și o că­mașă cu iz ro­man­tic prin vo­la­ne­le apli­ca­te. Pan­to­fii bi­ju­te­rie și o broșă de in­spi­rație ba­ro­că între­gesc acest look ra­fi­nat.

Sa­cou Re­ser­ved, 129,99 lei Că­mașă Nis­sa, 499 lei Pan­ta­loni COS, 490 lei San­da­le Mu­set­te, 449 lei Broșă Me­li Me­lo, 59,99 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.