Po­vești pic­ta­te

Femeia - - NOUTĂțI -

No­ua co­le­cție Ly­ria, #Po­ves­te­aTaPic­ta­tă pe ge­nți și pan­to­fi de pi­e­le, ofe­ră o alter­na­ti­vă la încă­lță­min­tea ba­na­lă ca­re pa­re să aca­pa­re­ze ți­nu­te­le se­zo­nu­lui re­ce. De­sig­ne­rul Armi­na Po­pe­a­nu a dat noii co­le­cții Ly­ria o li­nie îndrăz­neață, so­fis­ti­ca­tă, ca­re sur­prin­de prin mi­xul de cu­lori și de tex­turi. O par­te im­por­tan­tă a co­le­cți­ei o re­pre­zin­tă ac­ce­so­ri­i­le de­di­ca­te Cen­te­na­ru­lui, iar ope­re­le lui Brâncuși se re­gă­sesc prin­tre sur­se­le de in­spi­rație. Preț ge­an­tă: 583 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.