Ele­ga­nță pro­vo­ca­toa­re

Femeia - - NOUTĂțI -

Pen­tru co­le­cția Black Angel, de­sig­ne­rul La­ri­sa Lu­poiu a ales mă­ta­se, ful­gi de struț, glit­ter pe tul și ca­ti­fea, pen­tru a tran­spu­ne ima­gi­na­rul în cre­ații ves­ti­men­ta­re de sen­zație. Prin ace­as­tă co­le­cție, artis­ta vrea să tran­smi­tă fe­mei­lor că pot fi ele­gan­te ori­când simt acest lu­cru și că nu tre­bu­ie să ui­te să fie sen­zua­le și prin in­ter­me­di­ul ves­ti­men­tați­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.