Săr­bă­to­rește cu stil

Femeia - - NOUTĂțI -

În se­zo­nul săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, ECCO ne pro­pu­ne să asor­tăm ţi­nu­te­lor fes­ti­ve o încăl­ţă­min­te ce com­bi­nă con­for­tul su­blim și de­sig­nul mi­ni­ma­list, fie că pre­fe­răm bo­ti­ne fe­mi­ni­ne, ba­le­rini sau pan­to­fi de in­spi­ra­ţie mas­cu­li­nă. Con­fec­ţi­o­na­tă din pi­e­le cu un as­pect lu­xu­riant, încăl­ţă­min­tea ECCO Sha­pe con­fe­ră un as­pect so­fis­ti­cat in­di­fe­rent de ţi­nu­ta ale­a­să. Des­co­pe­ră no­ua co­lec­ţie în ma­ga­zi­ne și on­li­ne www.ecco-sho­es.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.