TE­LE­FO­NUL MO­BIL

Femeia - - STARE DE BINE -

ca­re să Încă se fac stu­dii din­tre do­ve­de­as­că le­gă­tu­ra și tu­mo­ri­lor ce­re­bra­le apa­riția dar până în fo­lo­si­rea te­le­foa­ne­lor, sta­bi­lit o cau­ză pre­zent nu s-a e bi­ne să avem di­rec­tă. To­tuși, mai scur­te și con­vor­biri cât pen­tru să fo­lo­sim căști risc a re­du­ce ori­ce po­si­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.