Wi-fi

Femeia - - STARE DE BINE -

Deși mu­lți le­a­gă wi­fi de can­cer, aces­te un­de ra­dio sunt foar­te scă­zu­te. Age­nția Inter­nați­o­na­lă pen­tru Cer­ce­ta­rea Can­ce­ru­lui in­clu­de wi­fi­ul în ca­te­go­ria po­si­bil car­ci­o­no­gen, ală­turi de tâmplă­rie și mu­ră­turi. Au fost fă­cu­te mul­te stu­dii și nu s­a gă­sit ni­cio do­va­dă că ra­di­oac­ti­vi­ta­tea cu frec­vență scă­zu­tă es­te le­ga­tă de apa­riția can­ce­re­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.