Se poa­te ca un vac­cin să nu adu­că imu­ni­za­rea? (Pau­la, Bre­a­za)

Femeia - - STARE DE BINE -

În ge­ne­ral, imu­ni­za­rea pro­te­je­a­ză în pro­po­rție de 95­98%, în fun­cție de or­ga­nis­mul fi­e­că­ru­ia. Dar, da, exis­tă și non­res­pon­de­nți la vac­cin, dar într­o mi­că pro­po­rție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.