O flo­ră echi­li­bra­tă!

Femeia - - NOUTĂțI -

Când iei an­ti­bi­o­ti­ce sau su­feri de dia­ree, con­sti­pație, ba­lo­na­re și alte pro­ble­me di­ges­ti­ve, dar și de o scă­de­re a imu­ni­tății, ai ne­voie de pro­bi­o­ti­ce. La­ci­um are un nu­măr foar­te ma­re de bac­te­rii be­ne­fi­ce pen­tru in­tes­ti­nul gros și su­bți­re (50 de mi­liar­de de UFC), con­tra­ca­rând de­ze­chi­li­bre­le trac­tu­lui in­tes­ti­nal, mai ales în tra­ta­men­tul cu an­ti­bi­o­ti­ce. Are eli­be­ra­re pre­lun­gi­tă, pen­tru a re­zis­ta la aci­di­ta­tea gas­tri­că, și aju­tă ast­fel la re­fa­ce­rea echi­li­bru­lui din­tre bac­te­ri­i­le bu­ne și ce­le re­le din in­tes­ti­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.