Ce vârstă au plă­mânii tăi?

Femeia - - NOUTĂțI -

Un mi­li­on de ro­mâni su­fe­ră de bron­hop­neu­mo­pa­tie ob­struc­ti­vă cro­ni­că. Simp­to­me­le sunt: tu­sea, ex­pec­to­rați­i­le, sen­zația de su­fo­ca­re, obo­se­a­la, to­le­ra­nța scă­zu­tă la efort. Prin­tr-o spi­ro­me­trie fă­cu­tă gra­tu­it cu tri­mi­te­re de la me­di­cul de fa­mi­lie, boa­la poa­te fi diag­nos­ti­ca­tă. Du­re­a­ză doar do­uă mi­nu­te și nu doa­re!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.