Ca­ta­rac­ta se vin­de­că!

Femeia - - NOUTĂțI -

Una din do­uă per­soa­ne în vârstă de pes­te 60 de ani su­fe­ră de ca­ta­rac­tă. Es­te un pro­ces na­tu­ral de îmbă­trâni­re: ve­de­rea sca­de trep­tat, până când ce­ața dea­să se așter­ne com­plet pe ochi. Afe­cți­u­nea se vin­de­că prin­tr­o ope­rație de doar 10 mi­nu­te, cu la­se­rul. Cris­ta­li­nul opac se înlo­cu­i­ește cu altul ar­ti­fi­cial și ve­de­rea re­vi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.