Con­tra gri­pei

Femeia - - NOUTĂțI -

În fi­e­ca­re an, între 5 și 10% din adu­lți și între 20 și 30% din co­pii se îmbol­nă­vesc de gri­pă. Prin vac­ci­na­rea cât mai mul­tor per­soa­ne, pu­tem di­mi­nua răs­pândi­rea vi­ru­su­lui. My­lan adu­ce în far­ma­ci­i­le din Ro­mânia do­uă vac­ci­nuri an­ti­gri­pa­le: unul tri­va­lent și altul te­tra­va­lent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.