Li­coa­re spu­man­tă

Femeia - - NOUTĂțI -

ZAREA între­gește ga­ma Dia­mond Col­lec­ti­on cu gus­tul Extra-Sec, pro­pu­nând un vin spu­mant ar­mo­ni­os, echi­li­brat, cu per­laj fin, al că­rui ni­vel de za­hăr op­tim pu­ne în va­loa­re pros­pe­ţi­mea vi­nu­lui. Se po­tri­vește per­fect ală­turi de brânze­turi, pește, fruc­te de ma­re și car­ne al­bă. De cu­loa­rea au­ru­lui alb, ZAREA Dia­mond Col­lec­ti­on Extra-Sec es­te un vin spu­mant cu ca­rac­ter flo­ral, cu no­te de­li­ca­te de ci­tri­ce și pi­er­sici, și un per­laj per­sis­tent. Nou lan­sa­tă, ZAREA Dia­mond Col­lec­ti­on Extra-Sec a fost de­ja me­da­lia­tă cu aur în lu­na oc­tom­brie la Con­cur­sul Inter­na­ţi­o­nal Wo­men’s

Wi­ne & Spi­rits Awar­ds 2018 de la Lon­dra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.