Păl­ti­niș, Si­biu

Femeia - - CĂLĂTORII -

Păl­ti­niș es­te co­lțul de rai ca­re iar­na se tran­sfor­mă într-o po­ves­te fru­moa­să, cu foc în so­bă, cu lu­mi­nă au­rie, cu să­nii tra­se de cai. Aici nu ai cum să te plic­ti­sești: e lo­cul pre­fe­rat al ce­lor ce iu­besc schi­ul și snow­boar­din­gul, dar și al ce­lor ca­re vor să învețe aces­te spor­turi: școa­la Are­na Pla­toș e chiar aici! Apoi, te poți plim­ba prin Re­zer­vația Ie­ze­re­le Cin­dre­lu­lui la fai­moa­se­le la­curi gla­cia­re sau poți sta în stați­u­ne prin­tre mo­nu­men­te­le isto­ri­ce ale pri­mei stați­uni mon­ta­ne din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.