Ce­a­hlău, Ne­a­mț

Femeia - - CĂLĂTORII -

Ce­a­hlău înse­am­nă o zo­nă de vis, ca­re te va sur­prin­de în fi­e­ca­re mo­ment al zilei. Aflat pe ver­san­tul ce co­boa­ră spre La­cul Izvo­rul Mun­te­lui, sa­tul are un pei­saj viu, di­na­mic, ca­re se schim­bă oda­tă cu po­ziția soa­re­lui și cu vre­mea. Admi­ră pri­ve­liștea la căl­du­ra vi­nu­lui fi­ert sau înce­ar­că trek­kin­gul de iar­nă în Par­cul Nați­o­nal Ce­a­hlău.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.