Bu­cu­rești – oraș mul­ti­cul­tu­ral

Femeia - - EDITORIAL -

Alum­nus Club pen­tru UNESCO vă in­vi­tă, prin in­ter­me­di­ul broșu­rii Bu­cu­rești – oraș mul­ti­cul­tu­ral, să pri­viți alt­fel clă­di­ri­le pe lângă ca­re tre­ceți ade­sea, să fiți ate­nți la de­ta­lii, să des­co­pe­riți po­ves­tea din spa­te­le fi­e­că­rui punct de­se­nat pe har­tă. Din­tot­de­au­na un puz­zle de co­mu­ni­tăți cu lim­bi, cul­turi, tra­diții, re­li­gii sau con­fe­si­uni di­fe­ri­te, Bu­cu­rești­ul a fost și ră­mâne un ta­blou eclec­tic. Ghi­dul es­te dis­po­ni­bil aici: https://alum­nus­club­fo­ru­nes­co.ro/des­co­pe­ra-pa­tri­mo­ni­ul-mul­ti­cul­tu­ral-alo­ra­su­lui-tau/ghid-bu­cu­res­ti-oras-mul­ti­cul­tu­ral.

Fi­e­ca­re co­lț al Bu­cu­rești­u­lui are o is­to­rie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.