Ro­mânia, per­for­ma­nță is­to­ri­că

Femeia - - EDITORIAL -

EFdeN, echi­pa Ro­mâni­ei din com­pe­tiția in­ter­nați­o­na­lă de ca­se so­la­re din Du­bai, a fost de­sem­na­tă cam­pi­oa­nă mon­dia­lă la pro­ba de Co­mu­ni­ca­re și du­blă vi­ce­cam­pi­oa­nă mon­dia­lă la pro­be­le de Ingi­ne­rie și Con­stru­cție, res­pec­tiv Con­diții de Con­fort. Echi­pa Ro­mâni­ei a mai obți­nut lo­cul 3 la pro­ba de Sus­te­na­bi­li­ta­te și lo­cul 4 la alte trei pro­be, ter­mi­nând com­pe­tiția pe lo­cul 4 mon­dial. Ro­mânia a con­cu­rat ală­turi de alte 14 echi­pe din 11 țări, prin­tre ca­re se nu­mă­ră Olan­da, SUA, Aus­tra­lia și țări din Ori­en­tul Mij­lo­ciu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.