Apli­că o mas­că

Femeia - - FRUMUSEțE -

Da­că tot se apro­pie se­a­ra ma­gi­că din­tre ani, ce ai zi­ce de un aju­tor preți­os, de o mas­că pen­tru o pi­e­le lu­mi­noa­să ca au­rul? Poți încer­ca ori­ce mas­că, însă una ex­fo­lian­tă cu aur va îmbu­nă­tăți tex­tu­ra pi­e­lii, adu­cându-i un as­pect lu­mi­nos și ca­ti­fe­lat, ca du­pă un somn odih­ni­tor. Ai ne­voie de 20 de mi­nu­te de ră­gaz, pen­tru un as­pect de in­vi­diat.

Mas­că ex­fo­lian­tă cu par­ti­cu­le de aur Anew Avon, Ulti­ma­te, 26 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.