Ce tip de ge­ne fal­se ar tre­bui să aleg pen­tru a pă­rea cât mai na­tu­ra­le? Aș mai vrea să știu ca­re es­te di­fe­re­nța din­tre 3D și 6D. (Va­le­ria, e-mail)

Femeia - - FRUMUSEțE -

Ge­ne­le fal­se au di­fe­ri­te di­men­si­uni, iar D-ul des­pre ca­re între­bi re­pre­zin­tă ace­le di­men­si­uni. Ce­le mai su­bțiri sunt 2D (pri­ma di­men­si­u­ne) și par foar­te na­tu­ra­le, ca și cum ai fi în per­ma­ne­nță da­te cu mas­ca­ra. Mu­lți îți vor ad­mi­ra ge­ne­le, dar puțini își vor da se­a­ma că nu sunt de la na­tu­ră. Atunci când le ale­gi, tre­bu­ie să ții cont și de cur­bu­ra na­tu­ra­lă a ge­ne­lor ta­le. De­ge­a­ba îți do­rești ge­ne cur­ba­te da­că ale ta­le sunt drep­te! Ți­ne cont de sfa­tu­ri­le teh­ni­ci­e­nei ca­re le mon­te­a­ză, ea va ve­dea cel mai bi­ne ce ți se po­tri­vește.

Ale­ge ge­ne fal­se mai mici ca să pa­ră na­tu­ra­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.