Te­nul meu es­te foar­te sen­si­bil, iar ge­rul și vântul îl agre­se­a­ză îngro­zi­tor, se înroșește, se um­flă și us­tu­ră. Exis­tă un pro­dus ca­re să-l pro­te­je­ze? (Di­di­na, Brașov)

Femeia - - FRUMUSEțE -

Pi­e­lea sen­si­bi­lă es­te re­ac­ti­vă la con­diții ex­tre­me și are ne­voie de mai mul­tă ate­nție și de pro­du­se cal­man­te. Poți încer­ca pro­du­se der­ma­to­cos­me­ti­ce din far­ma­cie sau un pro­dus cu o for­mu­lă na­tu­ra­lă spe­cia­lă pen­tru acest tip de ten. Cre­ma Na­tu­rys ar pu­tea fi unul din­tre pro­du­se­le ca­re să-ți ușu­re­ze viața pe timp de iar­nă, fi­ind o cre­mă de pro­te­cție a te­nu­lui sen­si­bil, având ca in­gre­di­en­te prin­ci­pa­le ex­trac­tul de se­mi­nțe de coa­că­ze negre, lem­ndul­ce și cas­tan săl­ba­tic. Es­te ide- ală pen­tru a cal­ma ra­pid și efi­ci­ent ori­ce iri­ta­ţie cu­ta­na­tă. Re­ge­ne­re­a­ză ţe­su­tu­ri­le iri­ta­te și fra­gi­le și re­du­ce efec­te­le tem­pe­ra­tu­ri­lor scă­zu­te. Preț: 97 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.