Am un­ghi­i­le foar­te moi, su­bțiri și fra­gi­le. Ce tra­ta­ment îmi re­co­man­dați? (Flo­re­nța, Cur­tea de Argeș)

Femeia - - FRUMUSEțE -

Un­ghi­i­le moi nu ne­ce­si­tă hi­dra­ta­re zil­ni­că: un ma­saj săp­tă­mânal cu o cre­mă de mâini și un­ghii es­te su­fi­ci­ent pen­tru a sti­mu­la cir­cu­lația sânge­lui și re­ge­ne­ra­rea. Însă exis­tă și un lac tra­ta­ment spe­cial pen­tru un­ghii moi ca­re te-ar aju­ta. Thick Plum­ping Top coat de la Jes­si­ca es­te un tra­ta­ment in­ten­siv ce are la ba­ză o pro­tei­nă for­ti­fi­ca­tă cu cal­ciu, ca­re pă­trun­de în un­ghie și gră­bește che­ra­ti­ni­za­rea. Se apli­că un strat la fi­e­ca­re 2-3 zi­le, până la ur­mă­toa­rea ma­ni­chi­u­ră. Preț: 56 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.