Răs­făț la So­va­ta

Femeia - - NOUTĂțI -

La Da­nu­bi­us He­al­th Spa Re­sort poți avea par­te de mul­te tra­ta­men­te be­ne­fi­ce pen­tru să­nă­ta­te, prin­tre ca­re și ma­sa­jul cu mi­e­re. Efec­tuat cu mișcări len­te, aces­ta ac­ti­ve­a­ză or­ga­ne­le inter­ne și eli­mi­nă to­xi­ne­le din or­ga­nism. Se re­co­man­dă în pro­ble­me la ni­ve­lul co­loa­nei ver­te­bra­le, gâtu­lui, ume­ri­lor, în du­reri de spa­te, reu­ma­tism și in­fla­ma­tii ale închei­e­tu­ri­lor. Bo­nu­sul aces­tui ma­saj es­te pi­e­lea fi­nă și înti­ne­ri­tă da­to­ri­tă acți­u­nii Preț: 35 lei mi­e­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.