Dun­gi­le, per­fec­te pen­tru bi­rou

De mul­te ori cre­dem că dun­gi­le nu ne avan­ta­je­a­ză. Tre­bu­ie doar să gă­sești pi­e­se­le po­tri­vi­te și acea tușă per­so­na­lă. Pro­be­a­ză, cau­tă și cu si­gu­ra­nță o să ajun­gi la un re­zul­tat fa­bu­los.

Femeia - - [email protected] -

A. Fe­mi­nin

O ro­chie ma­xi cu im­pri­meu tip dun­gi neu­tru, o eșar­fă (pa­tă de cu­loa­re), o cu­rea cu o ca­ta­ra­mă me­ta­li­că ma­re, o pe­re­che de cer­cei tip sfe­ră și ge­an­ta fa­vo­ri­tă. Ga­ta de o zi ab­so­lut mi­nu­na­tă la bi­rou! Nu-ți fie te­a­mă să jon­gle­zi cu ac­ce­so­ri­i­le au­rii și ar­gin­tii ca­re pot adău­ga ți­nu­tei o no­tă fresh&mo­der­nă. Za­ra,

Ro­chie 119,90 lei H&M,

Sa­boți 229 lei Za­ra,

Ge­an­tă 199,90 lei Nis­sa,

Cu­rea 499 lei Man­go,

Cer­cei 49,90 lei Me­li Me­lo,

Eșar­fă 29,99 lei

B. Mas­cu­lin

De ce­le mai mul­te ori, li­ni­i­le mas­cu­li­ne aju­tă enorm în ar­mo­ni­za­rea unui out­fit. Un pan­ta­lon și un top, am­be­le în dun­gi, un ac­ce­so­riu sim­plu în ju­rul gâtu­lui și o ge­an­tă cu un de­sign nor­dic; bo­ti­ne­le cu și­ret pot con­tu­ra și mai bi­ne acest look. La­să croi­u­ri­le și dun­gi­le să joa­ce ro­lul prin­ci­pal în ace­as­tă ți­nu­tă. H&M,

Blu­ză 99 lei H&M,

Pan­ta­loni 89,99 lei Za­ra,

Bo­ti­ne 399,90 lei Man­go,

Ge­an­tă 199,90 lei PANDORA,

Inel 249 lei Me­li Me­lo,

Co­li­er 29,99 lei

Pan­ta­loni H&M, 139 lei Co­li­er Ma­de­lei­ne, 476 lei Co­li­er Ma­de­lei­ne, 417 lei Co­li­er AEP Je­wel­ry, 190 lei Pan­to­fi Nis­sa, 299 lei Sa­cou H&M, 159 lei Eșar­fă Ke­seg Agnez, www.mo­le­cu­le-f.com, preț la ce­re­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.