Ca­do­uri cu me­saj

Femeia - - NOUTĂțI -

LaCer­cei lan­se­a­ză Arti­zan Urban. Cu ace­e­ași măi­es­trie și mi­ga­lă și fo­lo­sind ma­te­ria­le ine­di­te, Dia­na con­stru­i­ește, sub um­bre­la Arti­zan Urban, per­so­na­je și pei­sa­je ela­bo­ra­te, sim­bo­luri și ale­go­rii la ce­re­re pen­tru cei ca­re do­resc să ofe­re ca­do­uri de­o­se­bi­te. Îmbi­nând is­cu­sit pi­e­se elec­tro­ni­ce sau ale ce­a­su­ri­lor că­ro­ra le-a tre­cut tim­pul, mo­to­rașe și di­ver­se alte an­gre­na­je, dar și bu­căți re­ci­cla­te de lemn sau de plas­tic, din ate­li­e­rul Arti­zan Urban au ieșit până acum ta­blo­uri ine­di­te cu uni­corni și sto­ma­to­lo­gi, sim­bo­luri din ce­le­brul se­rial Ga­me of Thro­nes și si­gle ale unor mărci de re­nu­me (www.lacer­cei.ro).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.