Ca­ro­uri cu stil

Femeia - - NOUTĂțI -

Co­le­cția-cap­su­lă Tom­my Hil­fi­ger pre­zin­tă pi­e­se de­nim ese­nția­le, adu­când un twist în ar­hi­va bo­ga­tă a bran­du­lui prin em­ble­ma Tom­my Crest – un leu cu o sa­bie încon­ju­rat de lauri, em­ble­mă ce es­te rein­ven­ta­tă prin apli­cații mo­der­ne și zo­ne de pla­sa­re neaștep­ta­te. Ac­ce­so­ri­i­le in­clud șepci bleu­ma­rin, al­be sau în do­uă nua­nțe, ver­de cu al­bas­tru, bor­se­te, dar și șo­se­te roșii, al­be sau bleu­ma­rin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.