Șic la preț mic

Femeia - - NOUTĂțI -

În ma­ga­zi­ne­le Kau­fland gă­sești no­ua co­le­cție de hai­ne Smart fas­hi­on li­ne by Că­tă­lin Bo­te­za­tu, cu no­u­tăți pen­tru fi­e­ca­re se­zon. Pri­ma co­le­cție es­te Smart gif­ts for Christ­mas, o gar­de­ro­bă-cap­su­lă ca­re poa­te fi un ca­dou de săr­bă­tori plin de stil. În ace­as­tă co­le­cție se re­gă­sesc pu­lo­ve­re din bum­bac 100%, pen­tru fe­mei și băr­bați, că­măși, tri­co­uri, car­di­ga­ne, bo­xeri, sli­puri, șo­se­te, cu­re­le sau por­to­fe­le din pi­e­le na­tu­ra­lă. Toa­te aces­tea sunt ar­ti­co­le de ca­li­ta­te la prețuri ac­ce­si­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.